Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A 2013. március 28-án megalakult Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – NAK) feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen kívül gyors, pontos és megbízható információk eljuttatása a gazdálkodókhoz.

Hazánk természeti adottságai, földje, vízkészlete, éghajlati viszonyai kivételes lehetőségek tárházát jelentik. A kamara megalakulásának egyik legfontosabb célkitűzése annak biztosítása, hogy ezen lehetőségekkel első sorban azok élhessenek, akik a hazai értékteremtő munkában és az ehhez kapcsolódó közteherviselésben is tevőleges szerepet játszanak. Az így működő vállalkozások számára minden segítséget meg kell adni. A segítségnyújtás egyik sajátos területe kell, hogy legyen az együttműködésre képtelen vállalkozásokkal szembeni határozott fellépés. A kamarát együttműködésre való képessége, a korrekt partneri kapcsolat fenntartása, valamint tagjai összérdekeit kifejező vélemények határozott és következetes képviselet kell, hogy jellemezze. Ez teremtheti meg az alapját annak, hogy a kamara által ellátandó közfeladatok köre adott esetben bővüljön.