Magyar Államkincstár

A Magyar Államkincstár az EU Közös Agrárpolitika (KAP) mezőgazdasági alapjaiból, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garancialapból (EMGA), valamint a magyar költségvetés által biztosított forrásból kifizetést teljesítő akkreditált intézmény.

Alaptevékenységi körébe tartozik az ágazati agrártámogatások iránti kérelmek befogadása, ellenőrzése és elbírálása, támogatások folyósítása, valamint felhasználásuk ellenőrzése. Szerepe van a piacszabályozó intézkedések működtetésében, továbbá az agrárkár-enyhítési és krízisbiztosítási feladatok ellátásában.