HUNGEXPO a hamisítás ellen

HENTA hamisítás a szellemi tulajdon megsértése, leggyakoribb formája egy eredeti termék külső megjelenésének lemásolása, amellyel a hamisító célja az eredeti termék ismertségének kihasználása és üzleti haszonszerzés.
A Hungexpo Magyarország első kiállítás-szervező cége, amely nyilvánosan fellép a szellemitulajdon-jogok megsértésének visszaszorítása érdekében a "HUNGEXPO A HAMISÍTÁS ELLEN" kampánnyal.

A Hungexpo kiállítóinak és látogatóinak a lehető legszélesebb körű felvilágosítást kívánja nyújtani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megóvásának lehetőségeiről.

A Hungexpo és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) munkatársai a saját szervezésű kiállítások alatt készséggel adnak tájékoztatást arról, hogy a kiállítók milyen lépéseket tehetnek a szellemi alkotásaikhoz fűződő jogok megóvása érdekében, illetve mi a teendő jogsértés esetén.

A Hungexpo célja, hogy a kiállításain ne jelenjenek meg hamisított áruk, ezért a Hungexpo együttműködik a hivatalos szervekkel és testületekkel valamint jogi tanácsadókkal.

Együttműködő partnereink:
- Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala: www.sztnh.gov.hu
- Hamisítás Elleni Nemzeti Testület: www.hamisitasellen.hu
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal : http://www.nav.gov.hu/

Jogforrások:
Az alábbi linken megtalálhatják mindazokat a jogforrásokat, amelyek a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megóvása területén szükségessé válhatnak:
http://www.hamisitasellen.hu/hu/jogforrasok

__________________________________________________________________________________________

Fellépés a hamisító ellen:
Kérjük, győződjön meg arról, hogy az Ön által kiállított termékre szerzett oltalom kiterjed-e Magyarországra.
A hamisító ellen sikerrel csak a szellemi tulajdonjog jogosultja léphet fel, saját maga vagy jogi képviselője útján.
A szellemi tulajdonjog jogosultjának kell megtenni a szükséges lépéseket a szellemi tulajdon oltalmának megszerzése iránt. A Hungexpo ebben segítséget nyújt Önnek:
Ha Ön kiállító mit tehet a szellemitulajdon-jogai megóvása érdekében:

A Kiállítás előtt:
1) Győződjön meg arról, hogy minden szükséges védelmet megszerzett-e Magyarországra vonatkozóan;
2) Gondoskodjon szellemi alkotásai levédetéséről és
3) a kiállítás ideje alatt tartsa magánál az oltalom megszerzését bizonyító dokumentumot.
A Kiállítás alatt:
1) Szerezzen bizonyítékot a hamis áru kiállításáról, (készítsen fényképet)
2) Szólítsa fel a hamisítót a hamisított tárgy visszavonására, az adott tevékenység vagy jogellenes felhasználás abbahagyására.
3) Kérjen jogi segítséget, a Hungexpo és a HENT munkatársai felvilágosításaikkal az Ön rendelkezésére állnak.

Az oltalom módjai Magyarországon:

Védjegy: megkülönböztetésre alkalmas megjelölés
Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól.
Ilyen megjelölés lehet különösen a szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat, betű, szám, ábra, kép, sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját, szín, színösszetétel, fényjel, hologram; hang; valamint ezek összetétele.

Földrajzi árujelző: a termék földrajzi származásának feltüntetésére
Földrajzi árujelzőként oltalomban részesülhet a kereskedelmi forgalomban a termék földrajzi származásának feltüntetésére használt földrajzi jelzés és eredetmegjelölés. A földrajzi jelzés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről származó - a meghatározott földrajzi területen termelt, feldolgozott vagy előállított - olyan termék megjelölésére használnak, amelynek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője lényegileg ennek a földrajzi származásnak tulajdonítható.
Az eredetmegjelölés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről származó - a meghatározott földrajzi területen termelt, feldolgozott, illetve előállított - olyan termék megjelölésére használnak, amelynek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője kizárólag vagy lényegében az adott földrajzi környezet, az arra jellemző természeti és emberi tényezők következménye.

Formatervezési minta
Formatervezési mintaoltalom az ipari termékek külső formájának jogi oltalmát biztosítja, amennyiben azok újak és egyéni jellegűek.

Használati minta
Használati mintaoltalomban részesülhet valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás, ha új, ha feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható, de nem részesülhet mintaoltalomban különösen a termék esztétikai kialakítása, növényfajta.

Szabadalom
Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány a technika bármely területén. Nem minősül ilyen találmánynak különösen a felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer, az esztétikai alkotás, a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, valamint a számítógépi program, az információk megjelenítése, e minőségükben.

Szerzői jogok:
Szerzői jogi védelem alá tartozik az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása, például az irodalmi művek, a nyilvánosan tartott beszédek, szoftverek, a színművek, a zeneművek, rádió- és a televíziójátékok, a filmalkotások, műalkotások, a fotóművészeti alkotások, a térképészeti alkotások, az építészeti alkotás és annak terve. A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől. A szerző jogi védelem a mű létrejöttével keletkezik, nem kell hatósági lajstromozási eljárás hozzá, viszont a szerzőség bizonyítására érdemes a művet önkéntes műnyilvántartásba vetetni. (további felvilágosítás: http://www.sztnh.gov.hu/szolgaltatasok/onkentes_munyilvantartas.html)